___________________________________________________________________________ 
Om min terapiform
Uddannelsen til misbrugsterapeut bygger på en kombination af gestaltterapeutiske metoder og teorier, som har deres udgangspunkt i gestaltterapi og objektrelationsteorien. Derfor kan terapiformen også betegnes som "psykodynamisk". Jeg har  gennemgået  en uddannelse, som er gestaltorienteret i sit udgangspunkt og hvor vi har tilpasset metoderne til at arbejde med misbrugsterapi og især den indre verden med "mor, far og mig" (det indre barn). Traumatiske tidlige oplevelser (omsorgssvigt, overbeskyttelse, overgreb ...) bliver bearbejdet. Klienten lærer at tage ansvar for sig selv, lærer især at sige fra og til, og opbygger selvtillid og kompetence. Terence Gorski´s programmer (CENAP´s) for tilbagefaldsforebyggelse benyttes i en dansk adaption (oversat og udgivet af "Sydgården") og her lægges især vægt på psykosociale problemer, som relationer og netværk - også for pårørende.
Jeg arbejder tæt sammen med "SYDGÅRDEN", hvor Sønderjyllands Amt har sine behandlingspladser for misbrugere og laver også terapi på stedet
.
Jeg underviser nu i grundmodulet, som er en del af "kognitiv adfærdsterapi" og der især med eksponering.
Udover arbejdet med alle former for misbrug, kan jeg også tilbyde terapi for andre
psykiske lidelser.

Når forandringens vind blæser,
sætter nogen læhegn op -
andre bygger vindmøller. 
                                (Mao tse tung)

button2.gif (1740 Byte)